Zhongguo zujiequ de yingwenbao yu Nanjing Guomin zhengfu zhanqian de guoji xuanchuan" (The Treaty-Port Newspapers in China and the Nanjing KMT Government’s International Propaganda before the Outbreak of the Full-Scale Sino-Japanese War)

    Research output: Contribution to journalArticle

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Zhongguo zujiequ de yingwenbao yu Nanjing Guomin zhengfu zhanqian de guoji xuanchuan" (The Treaty-Port Newspapers in China and the Nanjing KMT Government’s International Propaganda before the Outbreak of the Full-Scale Sino-Japanese War)'. Together they form a unique fingerprint.

    Arts & Humanities